Yargıtay’ın Can Atalay kararına iki üye muhalif kaldı

T24/ANKARA

 Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin, T milletvekili Can Atalay hakkındaki AYM kararına uyulmamasına ilişkin Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararına yapılan itirazla ilgili kararının gerekçesi belli oldu. Daire kararında itiraza konu bir mahkeme kararı bulunmaması nedeniyle “karar verilmesine yer olmadığına” hükmedildiği belirtildi. Dairenin 2 üyesi ise bu karara “Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yeniden yargılama yapılması için dosyayı ilk derece mahkemesi olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine göndermesi gerekirdi” diyerek muhalefet şerhi düştü. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay dosyasında AYM’nin ihlal kararına uyulmamasına karar vermiş ve AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu.

 “İtiraza konu bir karar yok”

 Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin 14 Mayıs Seçimlerinde milletvekili seçilen Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmamasına ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermesinin ardından Atalay’ın avukatları bir üst mahkeme sıfatıyla Yargıtay 4. Ceza Dairesi’ne itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren 4. Ceza Dairesi “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetmişti. Dairenin gerekçesi belli oldu. Kararda, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararında söz konusu hükmün herhangi bir kanun yoluna tabi olup olmadığının belirtilmediği, buna ilişkin gözden geçirme kararında da söz konusu kararın itiraza tabi olmadığının ifade edildiği kaydedildi. Kararda, CMK’ya göre de incelenen somut olayda itiraza konu bir Mahkeme kararının bulunmaması nedeniyle “karar verilmesine yer olmadığına” hükmedildiği belirtildi.

 “Yerel mahkeme yeniden yargılama kararı vermeliydi”

 Dairenin bu kararına iki üye muhalif kaldı. Muhalefet şerhlerinde, Anayasa ve yasalara atıfta bulunan 2 üye, şu değerlendirmeleri yaptı: “İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararı istinaf mahkemesince onandıktan sonra temyiz edilmiş, sanık temyiz aşamasında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuş, bu aşamada mahkumiyet hükmü Yargıtay 3. Ceza Dairesince onanmıştır. Hükmün onanmasından sonra Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruyu sonuçlandırarak, başvurucunun seçilme ve siyaset yapma, özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğini kabul etmiş, ihlalin ortadan kaldırılması, yeniden yargılama yapılması, infazın durdurulması, tahliyenin sağlanması, yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi için dosyayı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermiştir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi karan doğrultusunda ihlali ortadan kaldırmak üzere, yargılamanın yenilenmesine karar vermesi gerekirken, dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine göndermiş ve denetim muhakemesi yapmakla görevli Yüksek Dairece itiraza konu karar verilmiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yeniden yargılama yapılması için dosyayı ilk derece mahkemesi olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine göndermesi gerekirdi. Yukarıda belirttiğimiz gerekçelerle itirazın kabulü ile Yargıtay 3. Ceza Dairesinin itiraza konu kararının kaldırılması gerekir. Sayın çoğunluğun karar vermeye yer olmadığı yönündeki kararına muhalifiz”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx