Türkiye turizmde dünyanın süper liginde

Birol BOZKURT

Akdeniz Turistik Otelci­ler ve İşletmeciler Birli­ği’nin (AKTOB), turizm sektörünü ilgilendiren konula­rın ulusal ve uluslararası boyut­ta ele alındığı, “Turizmin Gele­ceği, Geleceğin Turizmi” motto­suyla geleneksel hale gelen ve bu yıl “Sürdürülebilir Turizm” ana temasıyla düzenlenen Uluslara­rası Resort Turizm Kongresi’nin 13.’sü, Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunda Antalya’da ya­pıldı. Kongrede konuşan İş Ban­kası Genel Müdürü Hakan Aran, turizmin stratejik olarak önü­müzdeki dönemde çok önem ver­dikleri bir sektör olduğunun altı­nı çizdi. Aran, “Bundan sonra di­jital çağda turizmin Türkiye’de milli ekonomiye katkısının, milli ekonomiden aldığı payın artaca­ğını ve bankacılık sektörünün tu­rizme verdiği kredilerin çok ciddi miktarda katlanarak büyüyece­ğini düşünüyoruz” şeklinde ko­nuştu.

“2024-2025 turizm için yatırım yılları olacak”

“Biz bugüne dek sektöre ne kadar kredi vermişsek bunu en azından iki katına çıkaracak hamleleri yapacağız” diyen Ha­kan Aran, kredilendirmeye iliş­kin şu bilgileri aktardı: “Bizim tu­rizm sektörüne yönelik 1 milyar dolarlık kredi bakiyemiz var. Şu an itibarıyla kullandırılmış olan ve turizmcilerde bulunan rakam. 1 milyar dolarlık kredi hacmi­nin önümüzdeki iki yıllık süreç­te 2 milyar dolara çıkmasını he­defliyoruz. 2024-2025 yıllarının sektör için yatırım yılları olabi­leceğini düşünüyoruz. Sektör şu anda, rezerv sorunumuzdan, dö­viz sorunumuzdan dolayı yaban­cı para krediye erişirken yabancı bankaları kullanmak durumun­da. Türk bankaları genellikle sek­töre teminat mektubu veriyor, o teminat mektubuyla yurt dışın­dan krediler kullanılıyor. Önü­müzdeki dönemde ekonomiye güvenin artmasıyla, Türkiye’ye gelen yabancı para kaynağının artmasıyla birlikte teminat mek­tubu gibi ürüne ihtiyaç duyma­dan, yabancı para kredileri tekrar sektöre kullandırabileceğimiz bir döneme girebileceğimizi dü­şünüyoruz.”

Odaklanmanın fark yaratan en temel unsur olduğunun altını çi­zen Aran, Antalya’daki kurumsal şubeyi Turizm İhtisas Şubesi ha­line dönüştüreceklerini söyledi. Antalya’nın ardından ülke ekono­misi açısından turizm gelirine en çok katkı sağlayan Muğla, İstan­bul, İzmir gibi başka illerde de Tu­rizm İhtisas Şubeleri açacakları­nı ifade eden Aran, bu şubelerin odağının tamamen otel ve işlet­meciler olacağını, sadece turizm sektörüne yönelik ürün ve hiz­met sunacağını, sektörün ihtiyaç­larını bilen, sektör temsilcileriy­le aynı dili konuşan çalışanların olacağını anlattı. AKTOB Başka­nı Kaan Kavaloğlu da Türkiye’nin turizmde dünya liderleri arasın­da yer aldığını, bunun en önemli nedeninin insan kaynağı olduğu­nu söyledi. Türk turizminin gü­cünün, turizm çalışanlarının, ya­tırımcılarının ve toplumun gene­tik dokusuna işlemiş geleneksel motiflerle bezenmiş işgücünden kaynaklandığını vurguladı.

“Süper ligde yer alıyoruz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin turizmdeki başarılarını ve gelecek hedeflerini değerlendirdi. Bakan Ersoy, 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısının 50,2 milyona ulaştığını ve turizm gelirlerinin 42 milyar dolara yükseldiğini belirterek, bu rakamların Türkiye’nin turizmde dünyanın süper liginde yer aldığını gösterdiğini söyledi. Ersoy’un verdiği bilgiye göre, gelen ziyaretçilerin 44 milyon 200 bin 79’unu yabancılar oluştururken yurt dışı ikametli vatandaşlar ise 6 milyon 17 bin 102 kişi ile 10 aylık toplam ziyaretçi sayısı içerisinde yerini aldı. Tatillerinde Türkiye’yi tercih eden yabancı sayısı 10 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.58 artış gösterdi. Türkiye’ye ocak-ekim döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında da Rusya bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26.02 artış ve 5 milyon 838 bin 203 kişi ile birinci sırada yer aldı. Almanya yüzde 8,38 artış ve 5 milyon 715 bin 838 kişi ile ikinci, İngiltere yüzde 12.28 artış ve 3 milyon 598 bin 870 kişi ile üçüncü oldu. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran izledi. Ersoy ayrıca, bu yıl kış turizmi, termal turizm, atık su tesisleri, ücretsiz halk plajları gibi farklı projelerdeki altyapı çalışmaları için 1,5 milyar liranın üstünde kaynak ayrıldığını bildirdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx