Yurttaşlar ekonomik krizle kültür, sıhhat, tatil üzere masrafları kıstığını söylüyor: ‘Çabamız aç kalmamak’

BUPAR Araştırma Şirketi, yurttaşlara Türkiye’de yaşanan derin ekonomik krizin yansımalarını sordu. On büyük kentte 2 bin 145 bireyle yüz yüze gerçekleştirilen araştırma kapsamında “Hayat standardımız eskiye nazaran düştü” diyenlerin oranı yüzde 81,8 olarak ölçülürken, vatandaşların yüzde 59,2’si de ‘geçinme kaygısı’ yaşadığını lisana getirdi.

BUPAR Araştırma Şirketi, ekonomik krizi yurttaşa sordu. 20 Mayıs ve 5 Haziran tarihleri ortasında gerçekleştirilen çalışmada, TÜİK’in yüzde 73,50, ENAG’ın yüzde 160.76 olarak açıkladığı enflasyonun yurttaşın hayat kalitesini nasıl etkilediği araştırıldı. Araştırmaya katılan yurttaşların yüzde 72,5’i bir “ülkemizde ekonomik krizin olduğunu”, yüzde 5,3’ü ise olmadığını söz ederken, deneklerin yüzde 22,2’si bahis hakkında fikir belirtmedi.

YURTTAŞ GEÇİNEMİYOR

Yurttaşların yüzde 81,8’i hayat standardının azaldığını belirtirken, “Hayat standardım birebir kaldı” diyenlerin oranı yüzde 8,6 oranında kaldı. “Hayat standardım arttı” diyenlerin oranı ise yüzde 6,5 olarak ölçüldü. “Geçinememe tasası yaşıyor musunuz?” sorusuna ‘Evet’ diyenlerin oranı yüzde 59,2 olurken, ‘Hayır’ diyenler yüzde 24,6; soruya yanıt vermek istemeyenler ise yüzde 16,2 oranında kaldı.

EV DÜŞTEN DE UZAK

Araştırmaya katılanların yüzde 94,3’ü “Ekonomik meseleler nedeniyle nelerden vazgeçtiniz?/Ekonomik problemler hayatınızda hangi değişiklikleri yaptı?” sorusuna, “Yeni konut alma hayalim yok” karşılığını verirken, yüzde 89,1’si “Kira harcamam gelirimin daha büyük bir ölçüsünü kapsamaya başladı” dedi.

DAHA AZ DOKTORA

Araştırmadaki bir öbür çarpıcı bilgiye göreyse araştırmaya katılan yurttaşların 84,6’si “Eskiden tatile gittiğim kalitede tatil yapamayacağım” ve “Daha ucuz yerleri tercih edeceğim’ derken, yüzde 69.4’ü “Sinema, tiyatro, konser vb. toplumsal harcamalarımı azalttım” dedi. Ankete katılanların yüzde 74,1’i “Çocuklarımın geleceği için kaygılıyım” sözlerini kullanırken yüzde 73,8’lik bir kesim de “Sağlık harcamalarının yüksekliğinden ötürü daha az doktora / hastaneye gitmeye başladım” karşılığını verdi.