Tarım yerli tohumla yapılıyor: Üretime yerli tohum damgası

Dünya nüfusu artarken buna paralel olarak besin talebi de yükseliyor. Ziraî üretimi ile Avrupa Birliği’nin en büyük, dünyanın ise birinci 10 büyük ziraî iktisadını oluşturan Türkiye, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Ziraî Araştırmalar ve Siyasetler Genel Müdürlüğü (TAGEM) aracılığıyla yerli tohumculuğun geliştirilmesi için bitki ıslahında kıymetli çalışmalara imza atıyor.

YÜZDE 44’Ü TAGEM’DEN

TAGEM Araştırma Enstitü Müdürlükleri tarafından yürütülen projelerden tarla bitkileri yüzde 100 yerli ve ulusal 911 çeşitle tohumculukta büyük hisseye sahip. Geliştirilen bu çeşitler çiftçilere ulaştırılıyor. Tarla bitkileri alanında, Türkiye’de üretilen sertifikalı tohumluk üretiminin yaklaşık yüzde 44’lük kısmı TAGEM tarafından geliştirilen çeşitlerden oluşuyor.

Türkiye’de üretilen ekmeklik buğdayın yüzde 57’si, makarnalık buğdayın yüzde 63’ü, arpanın yüzde 68’i, çeltiğin yüzde 50’si, mercimeğin yüzde 90’ı, nohudun yüzde 60’ı ve pamuğun yüzde 21’i, TAGEM Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilen yerli ve ulusal tohumlardan karşılanıyor. Yerli imkanlarla geliştirilen tohumlar sayesinde kesimin dışa bağımlılığı azaltılarak, biyolojik servet korunuyor.

TESCİLLİ İLKLER

Geliştirilen kenevir, siyez (kaplıca) buğdayı, antioksidan oranı yüksek siyah çeltik, diyet hedefli kullanılacak olan kavuzsuz arpa çeşitleri ve kavılca buğdayı, doubled haploid metoduyla üretilen ekmeklik buğday ile oleik aspir çeşidi birinci sefer tescil ettirilerek çiftçilerin kullanımına sunuldu. Türkiye’de birinci sefer 2 adet indirgeyici (inducer) mısır çizgisi tescil ettirilerek muhafaza altına alınması için gerekli müracaatlar yapıldı. Geliştirilen 10 adet yerli patates çeşidi ve tıbbı aromatik bitkiler de üretime kazandırıldı.

Sebze ve meyve için de geliştirildi

Bahçe bitkilerinde de ıslah çalışmaları sürüyor. Yerli hibrit zerzevat tohumu kullanım oranı yüzde 60’lar düzeyine çıktı. Türkiye’nin tohumculuk kesiminin domates, biber, patlıcan, hıyar, kavun, karpuz ve kabak cinslerinde muhtaçlık duyduğu 320 nitelikli çizgi ve 42 çeşit geliştirildi. Son 10 yılda bahçe bitkilerinde 125 meyve, 35 üzüm, 37 zerzevat, 21 süs bitkisi tescil edildi.